středa 8. března 2017

Deformace horaio

deformace horaio [lat.], procesy působící v zemské kůře změny hornin Působí je hl. mech. (tektonické) sily a gravitace, dále změny teploty a fázové změny látek v kůre spojené se změnami objemovými, deformační tlakoměr, tlakoměr měřicí tlak podle velikosti deformace vhodné membrány nebo pružiny, deformita [lat.], znetvořeni části těla, např. kostí, páteře. Bývá vrozeni nebo získaná chorobou Či úrazem, defraudace [lat.] viz zpronevěra.

Bažír

bažír, dočasné jezírko nebo bažinaté místo protáhlého tvaru mezi pouštními přesypy, zvi. ve středoas. pouštích. Bažov Pavel Petrovič, 1879 —1950, rus. sov. prozaik; sběratel a stylizátor lid. vyprávění o minulosti i ze života uralských dělníků; sbírka těchto příběhů a pohádek Malachitová skřínka inspirovala sov. hudbu, divadlo i film (Kamenný kvítek režiséra Ptuška). BCG, bacil Calmettův-Guérinův — oslabený tuberkulózni bacil užívaný k přípravě očkovací látky pro akt. imunizaci (kalmetizaci) proti tbc. bdění, stav bdělosti — generalizovaná aktivace organismu, vycházející z nervového systému a charakterizovaná intenzivnějším průběhem řady fyziol. funkcí.

úterý 7. března 2017

Boa Vista

Boa Vista, adm. středisko teritoria Roraima v sev. Brazílii, 37 000 obyv. Letiště.

Brabec Vladimír

Brabec Vladimír, *1934, č. herec; člen ND od 1959. Z rolí div.: Cyrano (Rostand. Cyrano z Bergeracu); televizních: 30 případů majora Zemana.

Apendicitida

apendicitida [-dy-tý-, lat.], appendicitis - zánětlivé onemocnění červovitého výběžku tlustého střeva (apendixu). Zánět může být omezen jen na apendix nebo může dojít k jeho proděravění s následným nebezpečným zánětem pobřišnice. Od zač. onemocnění je nutná hospitalizace, apendix [-dyks, lat.], cessus vermiformis — červovitý výběžek počáteční části tlustého střeva končící slepě. Chybně se nazývá slepé střevo.

čidlo

čidlo, snímač popudů; zařízení Jimž se libovolná fyz. veličina snímá a transformuje na veličinu jinou, nejčastěji cl. El. signál úměrný měřené veličině jc dále zesílen, popř. jinak upraven v el. obvodu (přenášeči) a je veden buď do měřicího přístroje (indikátoru) k přímému odečtení, nebo k tr-

Bardejovské Kúpele

Bardejovské Kúpele [-ďe-] viz Bardejov 1.