středa 1. března 2017

Dér el-Medína

Dér el-Medína [-dý-], eg. lokalita u Luxoru; chrám z doby Ptolemaiovou. Ostraka z děl. sídliště u král. pohřebiště zpracoval č. egyptolog Černý. Dérer Ivan, 1884-1973, sl. soc. dem. politik a právník; 1920 min. s plnou mocí pro Slovensko, 1921-38 min. v různých resortech. Za 2. svět. války činný v protifašist. odboji. 1946-47 čestný předseda Strany práce, pokra-čovatelky pravicové soc. dem. na Slovensku, 1946 — 48 předseda Nejvyššího soudu.

Žádné komentáře:

Okomentovat