úterý 7. března 2017

čidlo

čidlo, snímač popudů; zařízení Jimž se libovolná fyz. veličina snímá a transformuje na veličinu jinou, nejčastěji cl. El. signál úměrný měřené veličině jc dále zesílen, popř. jinak upraven v el. obvodu (přenášeči) a je veden buď do měřicího přístroje (indikátoru) k přímému odečtení, nebo k tr-

Žádné komentáře:

Okomentovat